Lô Xiên 4 Víp MB: 500.000 VNĐ

Nạp thẻ nhận số Siêu víp ngày :11-05-21


Sau khi nạp đủ, bấm tải lại trang để nhận sốNgày chốt Lô xiên 4 Kết quả Theo
11-05-21
10-05-2128,37,49,39Trúng154
09-05-2106,98,46,36Trúng161
08-05-2175,50,18,88Trúng121
07-05-2126,45,23,84Trượt134
06-05-2110,36,34,79Trúng147
05-05-2189,69,76,40Trúng163
04-05-2173,23,14,62Trượt155
03-05-2181,87,47,60Trúng149
02-05-2134,33,13,70Trúng130
01-05-2120,10,81,57Trúng142
30-04-2136,08,39,89Trúng160
29-04-2129,71,92,57Trúng153
28-04-2159,86,00,08Trúng133
27-04-2167,48,11,29Trúng125
26-04-2112,19,96,23Trúng138
25-04-2175,78,18,41Trượt163
24-04-2144,20,13,60Trúng136
23-04-2130,53,52,14Trượt134
22-04-2133,59,92,79Trượt130
21-04-2151,41,43,35Trúng135
20-04-2175,46,11,91Trúng150
19-04-2116,37,74,53Trúng137
18-04-2152,15,54,56Trúng163
17-04-2128,05,64,10Trúng130
16-04-2124,89,49,66Trúng161
15-04-2134,37,61,62Trúng129
14-04-2158,62,44,25Trượt160
13-04-2135,66,43,36Trượt140
12-04-2152,15,88,16Trúng131
11-04-2123,96,87,30Trúng126
10-04-2132,85,51,17Trượt161
09-04-2139,60,18,38Trượt147
08-04-2140,22,94,90Trúng168